wtorek, 27 marca 2012

Ekskluzywny wykład z prof. dr hab. Zbigniewem Zaleskim

W poniedziałkowy wieczór, dn. 26.03. 2012 Psychologia Biznesu i Przedsiębiorczości gościła inspirującą osobę. Dawniej - Europarlamentarzysta (2004-2009), Dziekan Nauk Społecznych. Dzisiaj - naukowiec, erudyta. P S Y C H O L O G.

Pan prof. Zbigniew Zaleski wygłosił dla nas wykład pt. " Nothing ventured nothing gained. Szansa pojawia się tylko raz".Psychologia - pasja ;))Wykładowca opowiedział nam o wartościach, jakie czerpiemy z zagłębiania się w tajniki ludzkiej psychiki. Wspomniał o istocie motywacji, jej roli w rozwoju zdolności. Uświadomił jak cenną umiejętnością we współczesnym świecie stała się znajomość języków obcych. Ukazał szereg argumentów dlaczego warto ciężko, czasem mozolnie wkładać wysiłek w zdobywanie wiedzy. Przybliżył znaczenie wykształcenia w dzisiejszym świecie.

Zapytany o ludzi, którymi inspiruje się na co dzień, profesor wyróżnił autorytety z dziedziny psychologii. Byli to przede wszystkim; Eysenck, Zuckerman, Spearman, Lewin, Atkinson, Lazarus. Wśród imponujących nazwisk  psychologów polskich znaleźli się Łosiak, Wojciszke oraz Zajonc. Postaram się przybliżyć sylwetki powyższych postaci, które dla nas obecnie  są tylko 'naukowcami z podręczników',a dla prof. Zaleskiego - koledzy z branży, których miał okazję spotykać w róznych miejscach świata.

Hans Jurgen Eysenck ( ur. 04. 03. 1916 w Berlinie - zm. 04. 09. 1997 w Londynie) --> psychologangielski pochodzenia niemieckiego.
Badacz i teoretyk osobowości. Prowadził badania nad strukturą osobowości metodą analizy czynnikowej. Posługując się metodami eksperymentalnymi wskazał na neurotyczność i dychotomię introwersji - ekstrawersji ( do których potem dołączył psychotyczność) jako podstawowe wymiary osobowości. Autor prac z zakresu psychopatologii i psychoterapii. Jeden z twórców systemu terapii behawioralnej. Krytyk psychoanalizy.


Marvin Zuckerman (1979) wyróżnił 4 czynniki poszukiwania doznań;
  • poszukiwanie przygód i grozy; chęć do podejmowania ryzykownych działańfizycznych tj. sporty extremalne, 
  • poszukiwanie przeżyć - poszukiwanie nowych boźców takich rodzajach aktywności jak nieplanowane podróże, szukanie towarzystwa ludzi wybitnych, sięganie po narkotyki 
  • rozhamowanie; skłonność do zachowań nieakceptowalnych społecznie takich jak: nadmierne picie alkoholu, przelotne związki seksualne, hazard, hulaszczy tryb życia. 
  • podatność na nudę; awersja do rytynowych zajęć 

Charles Spearman ( ur. 10. 09. 1863 - 17. 09. 1945) ---> psycholog angielski, pionier analizy czynnikowej. Zapoczątkował nowoczesne rozumienie inteligencji człowieka. Uczeń Wilhelma Wundta, a także wybitnego statystyka Francisa Galtona. Badając dzieci szkolne odkrył w rozwiązywaniu przez nie zadań umysłowych czynnik określający jakość ich pracy w rożnych sytuacjach, który nazwał czynnikiem 'g'. Pożniej sformułował tzw. dwuczynnikową teorię inteligencji, która głosiła, że do wykonania zadania umysłowego potrzebne jest wykorzystanie ogólnej zdolności intelektualnej (czynnika g) oraz zdolności specyficznych (czynnika s).
Kurt Lewin (ur. 1890 - zm. 1947) - psycholog niemiecki, Prekursor action research i teorii zmiany organizacyjnej. W swoich pracach dużo czerpał z psychologii postaci.

I. Teoria zachowania Lewina
* sytuacjonizm; pole psychologiczne istnieje tu i teraz
---> napięcie- lokomocja- równowaga
* bodźce wpływają na zachowanie, ponieważ mają określone znaczenie
---> dostępność obiektów jest ograniczeniem dla zachowania
* wartości obiektów wzrastają w obecności dających się pokonać barier
* frustracje pojawiające się przy zbytnich barierach i w zachowaniu - regresja
* uczenie się w wyniku wglądu, strukturalizacja


II. Teoria osobowości Lewina (1935)
Osobowość to mechanicznie osiągany stan równowagi między jednostką, a środowiskiem.
Osobowość -spójny system wyizolowanych obszarów; 
- część centralna - doświadczenie jednostki ze środowiskiem i samym sobą 
- część peryferyjna - komunikuje się ze środowiskiem i jest otwarta na jego wpływy


Jogn William Atkinson (1923 - 2003) - amerykański psycholog. Wsółtwórca procesu motywacyjnego, podkreślającego rolę czynników poznawczych. Prowadził badania nad motywacją osiągnięć. Wraz z Davidem McClellandem stworzył model motywacji motywacji rozumianej jako iloczynowa funkcja wartości celu i i oczekiwań dotyczących jego osiągnięcia. Wg. tego modelu tendencja do podjęcia działania jest zależna od; 
- jaka jest subiektywnie postrzegana wartość celu 
- jak jest subiektywnie postrzegane prawdopodobieństwo osiągnięcia założonego celu 
Ów model ukazuje jak postrzegana wartośc celu maleje wraz ze wzrostem prawdopodobieństwa, że zostanie  on osiągnięty. Poza tym zależność pomiędzy prawdopodobieństwem i motywacją przybiera postać funkcji w kształcie odwróconej litery U, Znaczy to,że poziom 
motywacji jest niski kiedy prawdopodobieństwo osiągnięcia celu jest bardzo niskie i kiedy jest ono bardzo wysokie.


Richard Lazarus (1922 - 2002 ) - psycholog amerykański, który stworzył własną koncepcję postrzegania emocji oraz sposoby radzenia sobie ze stresem (zainteresowanych, którzy chcieliby zapoznać się z nimi na własne przedsesyjne potrzeby :D odsyłam do artykułu --> http://www.psychologia.net.pl/artykul.php?level=119 )

prof. dr hab. Władysław Łosiak; zainteresowania naukowe skoncentrowane na procesach adaptacyjnych w warunkach stresu, obejmują problematykę natury, wskaźników i następstw stresu, związanych z nimi procesów poznawczych i emocjonalnych oraz kategorii procesów readaptacji. Badania dotyczą natury, przebiegu, wskaźników i następstw tych procesów, z uzględnieniem predyspozycji indywidualnych czynników sytuacyjnych. Członek Stress Anxiety Research Society. Autor książek ''Psychologii emocji'' - polecanej przez prof. Zaleskiego i realizowanej na zajęciach psychologii emocji i motywacji, a także  ''Psychologii stresu''. Współredaktor oraz autor pierwszej polskiej monografii dotyczącej psychologii chorych onkologicznie. 


prof. dr hab. Bogdan Wojciszke; autor licznych badań z zakresu oceniania i spostrzegania ludzi, dynamiki bliskich związków uczuciowych, psychologii władzy, postawy Polaków wobec przekształceń własnościowych, produktywności oraz godności współczesnego środowiska polskiego. Autor wielu publikacji, m. in. ''Psychologia miłości'', '' Procesy oceniania ludzi'', ''Psychologia rozumienia zjawisk społecznych'', ''Człowiek wśród ludzi''. 

prof. dr hab. Robert Zajonc (1923- 2008) - amerykański psycholog społeczny polskiego pochodzenia. Uważany za jednego z twórców nowoczesnej psychologii społecznej. Zajonc przez ponad 50lat prowadził badania nad związkami pomiędzy procesami emocjonalnymi,a procesami poznawczymi m.in. zależnością kolejności urodzenia dziecka w rodzinie,a jego poziomem IQ, związkiem pomiędzy myślą,a uczuciem, psychologią,a fizjologią organizmu człowieka.Czy psychologia skieruje nas do sukcesu ? Miejmy nadzieję,że tak. :)) 
Bylebyśmy tylko zbyt wcześnie nie spoczęli na laurach ;] Dlatego już dziś musimy doskonalić swój rozwój, pracować nad sobą, by móc bez lęku spojrzeć w przyszłość. 

Profesor Zbigniew Zaleski chętnie pozostawił ślad swych myśli w Kronice PBiP oraz zaprosił do udziału w badaniach przeprowadzanych przez Katedrę Emocji i Motywacji KUL.Uwiecznienie spotkania...jeszcze tylko wpis :))

[Patrycja Jasik]

czwartek, 22 marca 2012

Żonglowanie! :)

W pierwszym semestrze rozpoczęliśmy naszą przygodę z żonglowaniem. Zapoczątkowane zostało to przez dr Pawła Fortunę oraz Mirosława Urbana, który również uczył nas opanowania kaskady :) Dodatkowo tajniki żonglerki ujawniają nam Kamila Szymańska, Kamil Borkowski i Tomasz Kawecki.

Na początku zaprzyjaźniliśmy się z chustkami!

Następnie przyszła kolej na piłeczki.Nasz nauczyciel Mirek Urban prowadził już niejedno szkolenie żonglerskie, które ma na celu rozwój naszej motywacji :)
Więcej na ten temat dowiecie się na Jego blogu: benefits-of-juggling.
Zapraszam również na fan page Europejskiej Konwencji Żonglerskiej oraz ich oficjalnej stronki ejc2012, bo jak już większość z nas wie w tym roku kuglarze z całej Europy spotykają się w Lublinie! :)

A dla zainteresowanych mam dla was ciekawy artykuł :)

„Żonglowanie w biznesie”
Autorzy: Mirosław Urban, Paweł Fortuna


wtorek, 6 marca 2012

Zielona Szkoła Behawioryzmu w lubelskim schronisku ;]

W roku 2006, data 19 luty została uznana za Światowy Dzień Kota. Rokrocznie polskie środowiska miłośników tych miauczących pupili starają się zrekompensowac im samotny los. Stało się atrakcyjne propagowanie akcji pomocy dla bezdomnych zwierząt w wieloraki sposób. Wszelkie inicjatywy prowadzą do aktu najważniejszego - adopcji opuszczonego stworzenia, niezależnie czy to udomowiony pies, kot czy może egzotyczny skorpion, wąż czy pająk.

Właśnie w Lublinie, 26 lutego Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt głównie ku czci Kota otworzyło swe drzwi.  ;))) Wobec tego, studenci PBiP z opiekunem dr Pawłem Fortuną na czele to niedzielne popołudnie mogli spędzic ni gdzie indziej... tylko w zwierzęcym bidulu. :)

Zerknijcie proszę na tę notkę ---> http://schronisko-zwierzaki.lublin.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=102&catid=4&Itemid=36 , a dowiecie się szczegółów idei naszego przedsięwzięcia, ;]

W trakcie spotkania zrealizowano zagadnienia, mające na celu przybliżyc intrygującą naturę milusińskich..
* 12.30 ,,Kot czyli kto?''; Magdalena Bielcka,redaktor naczelna magazynu Kocie Sprawy
* 13.00 ,,Kot w róznych kulturach''; zoopsycholog Marcin Ornal
* 13.30 ,,Żywienie i pojenie kota przez zabawę''; dr Sybilla Berwid-Wójtowicz
* 14.00 Ewa Dodos oraz ,,Jaśkowe Dzieci'' z Radia Lublin
* Małgorzata Berwid z TVP,,Moliki i Koty zapraszają na radosne, niedzielne psoty''
* wystawa obrazów Katii Sokołowej-Zyzak
* adopcje psów i kotów 

Watro zaznaczyc,iż wodzirejem spotkania była Pani Ryszarda Todys ;], która wraz z wnuczką z kocim pyszczkiem w postaci maski na twarzy współtworzyła serdeczną atmosferę. :)) 


Niesamowitym doświadczeniem było unikatowe spotkanie z Panią Katią Sokołową-Zyzak. :) 


Katia Sokołowa-Zyzak... 
  • Dla artysty 
- niezwykle inspirująca malarka; specjalizująca się w prezentacji kota jako pierwszoplanowej postaci prac, 
Kot w rosyjskim pejzażu


- warszawska propagatorka artystycznego ruchu sztuki współczesnej - decentryzmu


Przypieczętowaniu spotkania stało się zadośc podczas gdy ofiarowaliśmy Pani Katii prezent specjalny, w postaci cerfyfikatu (po polsku i rosyjsku) następującej treści:

"My, studenci I edycji Psychologii Biznesu i Przedsiębiorczości KUL zgodnie zaświadczamy odkrycie Odruchu Sokołowej-Zyzak, który włączamy do kanonu psychologii dobroci. Odruch Sokołowej-Zyzak jest reakcją serca pojawiającą się w obecności w środowisku bodźców bezwarunkowo potrzebujących miłości i wsparcia.''

Od tego momentu Pani Katia jest dla nas także prawnuczką Iwana Pawłowa, a przede wszystkim sobą. Osobą wrażliwą o dobrym sercu.

Zadowoleni odkrywcy wraz z zaskoczoną altruistką ;]
 Od lewej: Eliza Dubiel, Karolina Cieklińska,  Kamila Binkowska,  Kuba Malec, Anna Gricman,  Patrycja Jasik, Katia Sokolowa - Zyzak, dr Paweł Fortuna, Anna Kapinos, Karolina Forkasiewicz


Malarka ofiarowała swe autorskie obrazy na aukcję, z której dochody zostaną przeznaczone na  rzecz schroniska. Oto niespotykane ujęcia kota rosyjskiego okiem warszawskiej decentryczki.... 
Popierając swoje słowa zalecam zerknąc na krótki materiał stworzony w tym dniu przez ITVL :)) http://www.itvl.pl/news/dzien-kota-w-schronisku
Spotkanie z Panią Katią Sokołową-Zyzak przy okazji dnia otwartego w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Lublinie było zarazem tym premierowym z serii ''Zielona Szkoła Behawioryzmu''. 
Przewidywane vyklicznie, miałyby na celu poznanie tajników zachowania naocznie, w praktyce :)) Wplecenie praktycznego aspektu teorii w osiągnięcie świadomego poziomu wiedzy jest niezwykle istotnym dla przyszłego psychologa ;)) 

Pragnęlibyśmy, aby Pani Katia zaszczyciła nas swoją obecnością raz jeszcze, w przyszłości. Może byłoby to prawdopodobne przy okazji cyklu ''Spotkania ze Sztuką''? ;> 
Tylko wrażliwośc na to co wokół nas, zmysłowe i delikatne spod ręki artysty może wyostrzyc empatię skierowaną do drugiego człowieka.... 

[Patrycja Jasik] Firma To Ludzie

Po zakończonej sukcesem konferencją startujemy z nowym projektem Firma To Ludzie.
Pierwszy semestr za nami, dzielnie wytrwaliśmy po burzliwych i ciężkich tygodniach. Teraz czas na zebranie nowych sił, pomysłów i ... zaczynamy!


Firma To Ludzie to cykl spotkań z osobami, które swoją pasją i charakterem osiągnęły bardzo wiele, nierzadko swoją karierę rozpoczynając już na studiach. Teraz wychodzą na spotkanie młodym, ambitnym umysłom, pokazując możliwość współpracy przy licznych projektach. Projekt tworzymy My razem z opiekunami :)

Na pierwszym spotkaniu gościem był pan Bernard Fruga. Legendarny przewodniczący Uczelnianego Samorządu Studentów KUL, pracował w ponad 30 krajach, globalnie dla jednej z najlepszych firmy marketingowej. Dziś poza pracą zawodową zajmuje się spełnianiem swojej pasji dotyczącej kształcenia młodzieży wspierając firmę FranklinCovey. Od zawsze stawiał w życiu na współpracę, na wspólne, niepochopne podejmowanie decyzji.
Bylismy bardzo zaskoczeni wysoką frekwencją. To było przecież dopiero pierwsze spotkanie FTL. Poza studentami psychologii dołączyli do nas przedstawiciele innych wydziałów, a także uniwersytetów! Poznaliśmy cały proces podejmowanych decyzji przez Bernarda i ich wpływ na dalszą karierę.
Dowiedzieliśmy się, że dzięki podróżom, pracy w wielu miejscach nauczył się "zdrowego" podejścia do pieniędzy, co w dzisiejszych czasach jest bardzo ważne. Jego głównymi inspiratorami był dziadek, Korczak oraz ks. Bartkowski. Od nich nauczył się jak odnaleźć porozumienie między stronami, być otwartym na ludzi i jak można dokonywać niesamowitych rzeczy bazując na dobrej woli.
Po formalnej części pan Bernard nawiązując do roku Janusza Korczaka zaproponował współpracę z Domem Dziecka przy ul. Pogodnej w Lublinie.

Paweł Chochoł wręcza podziękowanie dla Bernarda:)


Więcej na temat spotkań z cyklu Firma To Ludzie znajdziecie na naszym fan page'u :)

Wszystkich chętnych i zainteresowanych współpracą odsyłam do Aleksandry Chmielewskiej, która została głównym koordynatorem akcji. :)

A na koniec kilka słów od samego Bernarda :)
"Mam nadzieję, że uczestnicząc w spotkaniach "Firma to Ludzie", moje koleżanki i koledzy studiujący psychologię, odkrywają jak ludzki jest świat biznesu. Są w nim tacy ludzie jak każdy z nas: ze swoimi talentami, marzeniami, ale też z ułomnościami i śmiesznostkami. Przypuszczam, że spotkanie wniosło coś wartościowego do życia tych, którzy skorzystali z zaproszenia. Słuchając waszych wypowiedzi miałem okazję poznać co was interesuje, co was dziwi i co was inspiruje. Odniosłem wrażenie, że wielkim wyzwaniem jest rozbicie wirtualnej bańki świata na ekranach komputerów i telewizorów, by spotkać żywego człowieka. Wiem, że to co robicie m.in. wokół takich spotkań, jest właśnie wyjściem z matriksa nierealności i dotykaniem prawdy w relacjach z drugim człowiekiem, zatrzymaniem się w chwili refleksji i wspólnym działaniem tu i teraz. "