czwartek, 26 lipca 2012

Drzwi już są otwarte... Każdy z nas może wejśc do krainy sztuki


Sztuka jest przestrzenią, w obszarze której zazębiają się różne tworzywa i substancje: dźwięki, brzmienia, kształty, kolory, słowa...znajdują w niej miejsce również uczucia kreującego i percepującego. Pojawiają się asocjacje, analogie, a co najważniejsze - gra odczytań przypisywanym wytworom. Zawsze jeden element pozostaje przy tym stały - osoba sprawcy, czyli tego który tworzy. 


Drzewo Sztuki - Czesław Białczyński


Jej rolą jest konstruowanie form, odtwarzanie rzeczy, bądź swoiste wyrażanie przeżyc - pod warunkiem że efekt wyżej wymienionych działań zdolny jest zachwycac, wzruszac czy wstrząsac. Natura sama w sobie niegdy nie byłaby przedmiotem poznania. Jeżeli nie zostałaby wyrażona środkami, którymi posługują się artyści - linią, formą, barwą pełniłaby tylko rolę chaotycznych, skłębionych zmysłów. 

Psycholodzy przyjmują zgodne stanowisko, że to właśnie twórczy kontakt ze sztuką, różnorodnośc artystycznych działań, operowanie symbolicznym językiem wszelkich dziedzin sztuki sprzyja wielopoziomowej integracji sfery emocji, intuicji z intelektualnym stosunkiem do świata, myślenia obrazowego z myśleniem symbolicznym, logicznym, abstrakcyjnym.

Otóż w wiosenny, czwartkowy wieczór 22 marca mieliśmy okazję wysłuchac eksluzywnego wykładu dr Marcina Pastwy z Katedry Historii Sztuki Nowoczesnej KUL pt.: "Obraz Sztuki"  

Wykładowca zaprezentował nam m.in. sylwetki takich artystów jak:

* Luc Tuymans (http://www.obieg.pl/rozmowy/5650),
* Giotto (http://pl.wikipedia.org/wiki/Giotto_di_Bondone),
* Grzegorz Bednarski (http://www.culture.pl/baza-sztuki-pelna-tresc/-/eo_event_asset_publisher/eAN5/content/grzegorz-bednarski),
* Robert Zund (http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Z%C3%BCnd),
* Pablo Picasso (http://www.abcgallery.com/P/picasso/picasso-2.html),
* Andrzej Wróblewski (http://andrzejosinski.wordpress.com/2009/02/09/andrzej-wroblewski-bertolt-brecht-polskiego-malarstwa/),
* Cy Twombly (http://butterfield-reignbeau.blogspot.com/2011/11/wassily-kandinsky-i-abstrakcjonizm.html),


Czy sztuka ma byc zrozumiała? Tak, tylko dla adresatów. . .

G. Bednarski "Wielka prowansalska martwa natura"

"Nie zrozumiecie sztuki, póki nie zrozumiecie,że w sztuce 1+1 może da każdą liczbę z wyjątkiem 2" 

P. Picasso "Guernica"

Sztuka stanowi czystą jakośc, bo jej owoce są niepowtarzalne. Związane z kulturą i techniką czasów, w których powstały, w sensie inwencji twórczej, a nie postępu technicznego. 

C. Twombly

Współczesna krytyka odrzuca patrzenie na sztukę jako następstwo gwałtownych inspiracji - wyłącznie to wytwór kultury. Subiektywny sposób wyrażania siebie prowadzący do trafnej komuniakcji interpersonalnej.


C. Twombly


A. Wróblewski " Rozstrzelanie VIII"


W całej historii sztuka stanowiła metafizyczny element pracy ludzkiej, jej pierwotny ideał. 

R. Zund "W drodze do Emaus"
...ona ubarwia nam życie!

Sztuka otwiera umysł, uczucia i wyobraźnię - ubogaca naszą osobowośc. Jednocześnie pobudza i niepokoi, zaostrzając ciekawośc świata i własnych możliwości poznawczych. Wymaga przy tym samodzielności, nutki krytycyzmu oraz wrażliwości. Po prostu...towarzyszy samowychowaniu estetycznemu, które łączy różne aspekty rzeczywistości. Sprzyja holistycznemu poznaniu i zrozumieniu złożonych, przenikających się zjawisk osadzonych w różnorakich związkach artystycznych. 


Każdy myślący człowiek zgodzi się ze mną, że potrzeba istnienia sztuki jest bezkresna. To "namiastka" życia, złoty środek do osiągania harmonii z otaczającym go światem.Właśnie dzięki temu stosunkowi człowieka do świata zaspokaja ona wielorakie i niestałe potrzeby ludzi. Bawi nas, odpręża, daje możliwośc wczucia się
w czyjeś dzieło, zrozumiec jego los, utożsamic się z jego podmiotami. Wszyscy uciekamy z gorszego bytu
w lepszy, w przetrwanie pozbawione ryzyka. Każdy z nas pragnie byc kimś więcej niż samym sobą
- kierujemy się żądzą obcowania w świecie bardziej przejrzystym i sprawiedliwym. 

Ten artystyczny wytwór wyzwala nas na moment z "więzów istnienia", neutralizuje wszelkie różnice stwarzając sposobnośc rozkoszowania się ideą kunsztu i finezji. Nierzadko nie zdajemy sobie sprawy jak muzyka, plastyka, litratura, film, a nawet happeningi, w których uczestniczymy może łączyc wspólna geneza, treści, założenia, funkcje czy elementy struktury i formy. 


Od lewej: Kasia Szczot, Karolina Janas, Kasia Ficek, Anna Kapinos, Darek Jabłoński, dr Marcin Pastwa, Patrycja Jasik,
dr Paweł Fortuna, Kamil Koluch, Klaudia Pastuszko, Kuba Malec, Paulina Kostrzewa, Michał Gajosz,
Kamil Chibowski (czoło xD), Anna Gricman, Karolina Mrozek,
 Justyna Faliszek, Karolina Forkasiewicz. Pozwólmy sobie i innym okazywac uczucia, nauczmy się zrozumiec siebie, by dac to bliźnim. Zgłębmy się w przeszłośc wielkich mistrzów i poprzez ich warsztat uczmy się człowieczeństwa. 

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza